Diensten

  • Boekhouding invoeren, onderhouden en optimaliseren volgens de wettelijke regelgeving.

  • Opstellen van een jaarrekening, hierbij wordt rekening gehouden met de jaarrekeningprincipes, verplichtingen en de reden waarom de jaarrekening wordt opgemaakt.

  • Belastingzaken, hoofdzakelijk met betrekking tot inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonheffingen.

  • Begeleiding startende ondernemers, hierbij moet je denken aan de benodigde verzekeringen, belastingaangelegenheden, contacten met de kamer van koophandel (KvK), welke rechtsvorm, hoe factureren en hoe lever je de boekhouding aan.

  • Personeelsaangelegenheden, zoals een salarisadministratie of een eerstedagsmelding wordt door mij via een samenwerkingsverband in overleg met de opdrachtgever uitgevoerd.

  • Advisering,vooral op het gebied van kostenbeheersing

JIJ bent geboren om te ondernemen,
niet om te boekhouden!